INSTRUKTIONSVIDEOS FÖR KAFFEMASKINERNA MOMENTO

Momento 100

Nespresso Momento instruktioner för maskininstallation

Nespresso Momento instruktioner för vattenfilterinstallation

Nespresso Momento instruktioner för att förbereda kaffe

Nespresso Momento instruktioner för daglig rengöring

Nespresso Momento instruktioner för avkalkning

Nespresso Momento instruktioner för felsökning

Sanitization recommendation

Momento 200Nespresso Momento instruktioner för maskininstallation

Nespresso Momento instruktioner för vattenfilterinstallation

Nespresso Momento instruktioner för avkalkning

Nespresso Momento instruktioner för att förbereda kaffe

Nespresso Momento instruktioner för daglig rengöring

Nespresso Momento instruktioner för felsökning