Instruktionsvideos för kaffemaskinen Zenius

GUIDELINES FÖR ZENIUS

AVKALKNINGSPROCESS FÖR ZENIUS

ZENIUS INSTRUKTIONER FÖR ATT INSTALLERA EN VATTENFILTER

ZENIUS INSTRUKTIONER FÖR DAGLIG RENGÖRING

ZENIUS INSTRUKTIONER FÖR FELSÖKNING

SANITIZATION RECOMMENDATION