Varning Den här hemsidan använder cookies. Välj "Jag godkänner" eller stäng denna ruta för att acceptera våra policies.

Allmänna försäljningsvillkor

Gällande från och med 1:a juni 2017


Tillämpning av allmänna villkor för nätförsäljning
 1. De nuvarande Allmänna Försäljningsvillkoren ska regleras för varje order som placeras via Premium Coffee Sweden ABs nätbutik. Genom att beställa från Premium Coffee ABs nätbutik bekräftar kunden att han/hon har läst, förstått och accepterat de Allmänna Försäljningsvillkor utan restriktioner.
 2. Genom att använda denna webbplats accepterar kunden våra Användarvillkor samt Sekretesspolicy.
 3. För att kunna registrera ett konto samt beställa produkter och tjänster från denna webbplats måste kunden inneha eller ha rätten att representera ett svenskregistrerat bolag med leveransadress i Sverige.
 4. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra de nuvarande Allmänna Försäljningsvillkoren genom att lägga ut en ny uppdaterad version på denna webbplats. Genom att lägga en beställning efter det att Premium Coffee Sweden AB har lagt upp en ny version av de Allmänna Försäljningsvillkoren, accepterar kunden automatiskt de nya villkoren.

Betalvillkor och priser

 1. Alla priser på Premium Coffee Sweden ABs hemsida och nätbutik redovisas i kronor (kr) och är exclusive moms och leveransavgifter.
 2. Premium Coffee Sweden AB accepterar betalning via följande metoder för nätbeställningar;
  1. Faktura
   • Pdf faktura (via e-post)
   • Pappersfaktura
 3. Vid betalning med kreditkort kommer Premium Coffee Sweden AB endast att betala för produkter som har köpts och skickas.
 4. Betalvillkor för faktura är som standard 20 dagar från fakturadatum. En straffavgift tas ut på alla förfallna fakturor enligt standardränta.
 5. Premium Coffee Sweden AB har rätt att utföra en kreditkontroll före ingående av ett avtal. Om kreditkontrollen är negativ förbehåller Premium Coffee Sweden AB sig rätten att begära förskottsbetalning för de gällande produkt- och tjänsterna före leverans eller att avvisa ordern.
 6. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser och leveransavgifter.
Beställnings- och leveransvillkor
 1. Leveranskostnad är 90 kr. Fri frakt gäller för alla beställningar över 3000 kr eller mer.
 2. Premium Coffee Sweden AB garanterar leverans inom två (2) arbetsdagar.
 3. Beställningen på denna webbplats kommer inte att utgöra ett bindande avtal såvida inte Premium Coffee Sweden AB skickar en bekräftelse per e-post.
 4. Premium Coffee Sweden förbehåller sig den exklusiva rätten att avvisa nya ordrar relation till kreditvärdighet eller obetalda fakturor.
Mottagande av varor
1. Kunden ska kontrollera de varor som erhållits vid leverans i fråga om kvantitet och kvalitet. Vid extern skada måste kunden skriftligen underrätta Premium Coffee Sweden AB inom sju (7) dagar efter mottagandet av varan.

2. Levererade varor enligt detta avtal förblir i Premium Coffee Sweden ABs ägo tills dss att de har blivit fullt betalda. I händelse av oenighet mellan partnerna ska Premium Coffee Sweden AB ha omedelbar rätt att återkräva obetalda varor.

Ansvar

 1. Premium Coffee Sweden ABs ansvar, inklusive för felaktigheter enligt detta avtal, är i samtliga fall begränsade till ersättning eller sanering.
 2. Premium Coffee Sweden AB är under inga omständigheter ansvarig för förluster, orsakat av en defekter, som inkluderar driftstörning, förlorat resultat eller andra indirekta förluster.
 3. Premium Coffee Sweden AB kan inte hållas ansvarig för fel som kan uppstå som en följd av kundens åsidosättande. På samma sätt är Premium Coffee Sweden AB inte ansvarig för fel i maskinen som kan uppstå till följd av kundens missbruk eller det fall där kunden inte utför tidsenlig avkalkning och dagligt underhåll.
 4. Premium Coffee Sweden AB är inte heller ansvarig för fel i maskinen som kan uppstå till följd av att kunden har använt produkter för maskinen som inte levererats av Premium Coffee Sweden AB. Kundens klagomål är i detta sammanhang villkorat utifrån att kunden använder produkter till maskinen som levererats av Premium Coffee Sweden AB.
 5. Om kunden önskar en direkt vattenanslutning till maskinen, bör Premium Coffee Sweden AB alltid kontaktas under installationen.
 6. Det är kundens ansvar att använda en auktoriserad proffs för vattenanslutning. Om kunden inte följer denna bestämmelse kan Premium Coffee Sweden AB inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå som resultat.

Produktansvar

 1. Premium Coffee Sweden AB ansvarar inte för skada på egendom eller lös egendom som uppstår när produkterna är i kundens innehav.
 2. Vid personskada orsakad av defekt i produkten och vid skada på föremål som vanligtvis är avsedda för kommersiell användning, är Premium Coffee ansvarig i enlighet med produktansvarslagen.

Äganderätt

 1. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig rätten till ägande av de levererade produkterna och äganderätten överförs först till kunden efter det att slutbetalning till Premium Coffee Sweden AB av hela inköpspriset plus eventuella upplupna kostnader har gjorts.
Maskinserviceavtal - Professional Coffee Service (PCS)
 1. Premium Coffee AB vill försäkra dig att du alltid får en perfekt kaffeupplevelse och att maskiner från Nespresso Professional alltid är i perfekt skick. Vi tillhandahåller därför ett omfattande serviceavtal (PCS) som innefattar teknisk support och reparation inom två (2) arbetsdagar, full maskingaranti, minst ett förebyggande servicebesök per år där maskinen är helt granskad, möjligheten att låna en motsvarande maskin för företagsevent med mera.
 2. PCS-avtalet ingår som standard vid köp av maskiner från Nespresso Professional och är individuellt kopplad till varje enskild kaffemaskin.
 3. Varje avtalsperiod löper tolv (12) månader.
 4. PCS-avtalet förnyas automatiskt för en ny tolv (12)månadersperiod som kan förlängas till en maximal period på fem (5) år.
 5. Kunden får säga upp PCS-avtalet med minst tre (3) månaders skriftligt meddelande före utgången av en tolvmånadersperiod.
 6. PCS-avtalet faktureras i början av varje ny tolv (12)månadersperiod.
 7. PCS-avtalet förutsätter att kunden använder produkter för den maskin som tillhandahålls av Premium Coffee Sweden AB. Om kunden använder produkter som inte levereras av Premium Coffee Sweden AB utgör detta en väsentlig överträdelse av PCS-avtalet och Premium Coffee Sweden AB har således rätt att säga upp PCS-avtalet med omedelbar verkan.
 8. Premium Coffee Sweden AB har också rätt att vägra att utföra service som ingår i PCS-avtalet om kunden har använt produkter för den maskin som inte levereras av Premium Coffee Sweden AB. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig således rätten att fakturera kunden en separat avgift för service enligt listpriserna som är tillämpliga vid en viss tidpunkt.
 9. Det är en förutsättning för PCS-avtalet att endast kvalificerad personal från Premium Coffee Sweden AB utför service på kaffemaskinen(erna), undantaget avkalkning med avsedda produkter från Premium Coffee AB).

Volymrabatt baserad på kaffekonsumtion

 1. Beroende på kundens aktuella kaffekonsumtion kan kunden vara berättigad till rabatt på kaffe. Rabatten baseras på kundens faktiska kaffekonsumtion på en tolv (12)månaders period.
 2. Rabatten justeras enligt den faktiska kaffekonsumtionen var sjätte (6:e) månad. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig den exklusiva rätten att justera eller avbryta aktuell rabatt om kunden inte uppfyller de avsedda kraven.


Ingenico ePayments Merchant Services Contract

Personal Data Legislation

Furthermore we hereby inform you, in connection with your order, your personal data relating in particular to your identity, domicile, personal status, phone number, email address, bank card and bank account numbers, or to the transactions you enter into or payments you make, are processed by Ingenico Financial Solutions SA/NV (“Ingenico FS”) i) with the purpose of allowing us to be able to perform our agreement with [name of the Merchant], ii) with the purposes of fraud monitoring and fraud management (determining the risk levels associated with transactions, detecting and managing any resulting alerts), and iii) with the purpose of compliance with Ingenico FS’ legal obligations under the applicable legislation relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism and (iv) with the purpose of compiling market analysis, statistics, analysis of transaction data, improvement of the service provided by Ingenico FS.

The collection of your personal data is a mandatory requirement for these purposes. Without this personal data your transaction could be delayed or rendered impossible and your order cancelled.

Please be informed that Ingenico FS, with registered seat at Boulevard de la Woluwe 102, in 1200 Brussels and with company number 886.476.763 is the data controller for such data processing.

Ingenico FS will not communicate your personal data to third parties, except in the following two cases:

 1. Communication by Ingenico FS of personal data to its , affiliates, subcontractors or other parties with whom Ingenico FS has a contractual relationship and that provide services for / assistance to Ingenico FS in the framework of i) the performance of the agreement between us and Ingenico FS, ii) fraud prevention and management and iii) with the purpose of compliance by Ingenico FS with its legal obligations under the applicable legislation relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism and (iv) communication to third parties of anonymous or aggregated data. The third parties that are providing service/assistance to Ingenico FS with regard to fraud monitoring and fraud management can insert your personal data into their own specific database(s) that is (are) used by them to provide services for a multitude of merchants to prevent and manage fraud.
 2. If Ingenico FS is required by law to communicate certain information or documents to the National Bank of Belgium, to the Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI), to similar Belgian or foreign authorities, or generally speaking to any judicial or administrative authority, law enforcement authorities or any legal or administrative authorities. Communication of personal data to those entities will be limited to the extent necessary or required under the applicable regulations.

Furthermore, a fraud may give rise to the recording of certain personal data relating to you in a dedicated file managed by Ingenico FS. The purpose of such file is to retain a trace of previous frauds, in particular to provide information for criteria used to evaluate transaction risks and the scoring templates used for this purpose. The recording of your data in this file may also lead to you being assigned a higher risk level in the event of any subsequent order placed with a merchant that is customer of Ingenico FS, and consequently could potentially lead to the rejection of this order.

You are entitled to have access to your personal data and have the right to query, access and correct your data, as well as the right to object, for a legitimate reason, to the processing of your personal data. For the exercise of these rights, please address a written request (by registered mail), dated and signed, to the registered office of Ingenico FS (see above) or send an e-mail to privacy@fs.ingenico.com and mention in this letter or e-mail your name, address and telephone number where you can be reached during office hours, and enclose a copy of both sides of your identity card or passport. You may hide the data that you are not required to provide according to your local legislation.

Furthermore, we hereby inform you, in connection with your order, of fraud monitoring and fraud management activities which means that your personal data will be subject to further processing in addition to the processing of card not present payments. Ingenico Financial Solutions SA/NV (Ingenico FS) is the data controller for this additional processing intended to prevent and combat fraud, determine a risk level and model the score.

Any fraud may result in the recording of your personal data in a file managed by Ingenico FS in order to retain a trace of frauds, in particular to provide information for criteria used to evaluate risks and the score templates used. This recording of your data may also give rise to you being assigned a higher risk in the event of any subsequent order placed with a merchant that is active in the same type of industry/sector and that is using the services of Ingenico FS, and could potentially lead to the rejection of this order by the merchant.

You have the right to query, access and correct your data, as well as the right to object, for a legitimate reason, to the processing of your personal data. To exercise this right, you can send a letter to: Ingenico Financial Solutions SA/NV - Legal department "data protection" - Boulevard de la Woluwe 102 – B-1200 Brussels (Belgium), or send an email to: privacy@fs.ingenico.com, accompanied by a signed copy of proof of identity”. You may hide the data that you are not required to provide according to your local legislation.

Your personal data relating in particular to your identity, domicile, personal status, place of birth, phone number, and the other personal data collected to comply with the legal obligations of customer identification resulting from the legislation relating to the fight against money-laundering and the financing of terrorism, are processed by Ingenico Financial Solutions SA/NV (“Ingenico FS”) with the purpose of compliance with Ingenico FS’ legal obligations under the applicable legislation relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism.

Please be informed that Ingenico FS, with registered seat at Boulevard de la Woluwe 102, in 1200 Brussels and with company number 886.476.763 is the data controller for such data processing.

Ingenico FS will not communicate your personal data to third parties, except in the following two cases:

 1. Communication by Ingenico FS of personal data to its, subcontractors or other parties with whom Ingenico FS has a contractual relationship and that provide services for / assistance to Ingenico in the framework of i) the performance of the agreement between us and Ingenico FS, and ii) with the purpose of compliance by Ingenico FS with its legal obligations under the applicable legislation relating to the fight against money laundering and the financing of terrorism.
 2. If Ingenico FS is required by law to communicate certain information or documents to the National Bank of Belgium, to the Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI), to similar Belgian or foreign authorities, or generally speaking to any law enforcement authority or judicial or administrative authority. Communication of personal data to those entities will be limited to the extent necessary or required under the applicable regulations.

You are entitled to have access to your personal data and have the right to query, access and correct your data, as well as the right to object, for a legitimate reason, to the processing of your personal data. For the exercise of these rights, please address a written request (by registered mail), dated and signed, to the registered office of Ingenico FS (see above) or send an e-mail to privacy@fs.ingenico.com and mention in this letter or e-mail your name, address and telephone number where you can be reached during office hours, and enclose a copy of both sides of your identity card or passport. You may hide the data that you are not required to provide according to your local legislation.

Premium Coffee Sweden AB 6/2017

Mariehällsvägen 37B, 168 65 Stockholm-Bromma