Varning Den här hemsidan använder cookies. Välj "Jag godkänner" eller stäng denna ruta för att acceptera våra policies.

Nespresso Avkalkningskit

Samtliga priser är exklusive moms

Nespresso Avkalkningskit

Pris 59.00 kr

2 st avkalkningskit för kaffemaskinerna Gemini, Momento-serien och Zenius.

Avkalkningsmedlet tar bort kalkavlagringar som byggs upp i din maskin över tiden för att säkerställa att ditt kaffe ska smaka lika gott hela tiden. För fullständig information om avkalkning, se bruksanvisningen till din maskin.

FARA

- Farliga ingredienser: L - (+) - Mjölksyra
- Orsakar hudirritation
- Orsakar allvarliga ögonskador
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Tvätta händerna noggrant efter hantering.

OM DU HAR FÅTT PÅ HUDEN: Tvätta med mycket vatten.
OM DU HAR FÅTT I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten under flera minuter. Ta bort kontaktlinser om du har det och forsätt sedan att skölja. Ring omedelbart GIFTCENTRALEN eller läkare.

<5% fosfonater

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd aldrig ättika eller vinäger eftersom det kan skada din maskin. Fyll aldrig vattenbehållaren under avkalkningsprocessen. Svälj ej. Efter avkalkning: rengör apparaten med en fuktig trasa.

Behöver du hjälp med att slutföra avkalkningen? Se mer instruktioner via vår Videoassistens.

5046-3

Vi tror att du även skulle gilla följande produkter:

Gourmetkaffe

Söta tillbehör till kaffet

Accessoarer