Varning Den här hemsidan använder cookies. Välj "Jag godkänner" eller stäng denna ruta för att acceptera våra policies.

Nespresso är koldioxidneutrala redan 2022

I över 30 år har Nespresso arbetat hårt för att göra verksamheten så hållbar som möjligt. Klimatförändringarna påverkar även kaffebönderna och deras marker. Långa perioder med mycket regn och högre temperaturer utsätter vår planet för stress. Läget har aldrig varit så viktigt och allvarligt som nu. Därför har Nespresso skruvat upp takten för att värna om planeten.

Hållbarhetsresan

Nespresso har under åren utvecklat ett imponerande hållbarhetsarbete, men det återstår fortfarande en hel del. Målet har alltid varit att göra din kopp kaffe fantastisk, med så lite klimatpåverkan som möjligt –ända från bönan till koppen.

Den oändliga resan

Under Nespressos långa resa har lärdomen att integrera hållbarhet i verksamhetens olika led och dess aktiviteter vuxit – åtagandet kallas idag för ”The Positive Cup”. Låt oss ta med dig några steg tillbaka i tiden innan åtagandet fick sitt namn.

I början av resan

På sjuttiotalet utvecklade Nespresso den första kaffemaskinen i världen som kunde erbjuda kaffe med baristakvalitet. I mitten på åttiotalet, uppfann Eric Favre det portionerade kaffesystemet. Han skapade maskiner och kapslar, för att ge den perfekta kaffeupplevelsen. Redan några år senare - 1991, introducerade Schweiz det första återvinningsprogrammet för kapslar med 34 insamlingsställen runt om i landet.

Första stegen i ett fantastiskt åtagande

För att förbättra jordbruksmetoderna och främja utbudet av hållbart kvalitetskaffe, lanserade Nespresso AAA Sustainable Quality Program ™ år 2003. Programmet lanserades i samarbete med Rainforest Alliance. Du har säkert sett symbolen med den lilla gröna grodan innan. Märkningen garanterar både företag och konsumenter att produkten stöttar mer miljövänliga och socialt ansvarfulla metoder.

Utvecklingen längst vägen

2005 gjorde Nespresso en kartläggning över kaffets värdekedja och utsläppen som sker i livscykeln. Kartläggningen visade att de själva inte styrde alla utsläpp som sker längst vägen. Detta gjorde att det sattes nya mål så att Nespresso skulle kunna kontrollera dem bättre. 2009 var de 4-åriga målen tydliga: 80% av kaffet skulle komma ifrån AAA-programmen, Nespresso skulle ha en kapselinsamlingskapacitet på 75% och enbart 20% växthusgasutsläpp per kopp.

År 2012 var Nespresso med och lanseerade Aluminium Stewardship Initiative (ASI), en global oberoende, medlems- och certifieringsorganisation. ASI arbetar från producent till konsument med målet att använda aluminium på ett hållbart och cirkulärt sätt i samhället.

Fullt engagemang

År 2014 uppnåddes de 4-åriga målen som sattes 2009 och ambitionen " The Positive Cup" fick sitt namn. 500 miljoner CHF investerades med målen: ett totalt åtagande från Nespresso, stabila kaffeodlingar och samhällen, cirkulär användning av aluminium och kraftiga åtgärder mot klimatförändringarna.

Nespresso började plantera träd för att binda kolen i atmosfären och publicerade 2017 den första hållbarhetsraporten, Creating Shared Value, i enlighet med GRI (Sustainability Reporting Guidelines). GRI hjälper företag och regeringar världen över att förstå och kommunicera deras inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, mänskliga rättigheter, styrning och socialt välbefinnande.

Idag har över 4,5 miljoner träd planterats och 95% av kaffet kommer från AAA-odlingar. Nespresso bidrar även till 11 av de 17 globala FN-målen. Nespresso har kommit en bra bit på vägen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra! Läs mer.

Vad är nästa mål?

2022 har Nespresso som mål att vara klimatneutrala genom genom hela leveranskedjan. Det första åtagandet för att uppnå detta är att reducera, återanvända och återvinna. Det andra åtagandet är att din kopp 2022 blir helt koldioxidneutral. Det tredje åtagandet är att se till så att kaffebönderna kan uppnå ekonomisk stabilitet och social trygghet genom sina kaffeodlingar.

Detta är inte slutet på resan, det är början på något stort: "I truly believe that both our business and the coffee industry can be a force for good" - Guillaume Le Cunff, CEO Nespresso.