Varning Den här hemsidan använder cookies. Välj "Jag godkänner" eller stäng denna ruta för att acceptera våra policies.

Integritetspolicy

Gällande från 1:a juni 2017

Premium Coffee Sweden AB (PC AB), exklusiv distributör av Nespresso Professional i Sverige, är medveten om att du kan vilja bli informerad om hur din personligt identifierande data och information, exempelvis namn, adress, telefonnummer eller e-postadress etc. ("Data") som du anger till PC AB, behandlas. Följaktligen har vi utvecklat denna Sekretesspolicy ("Policy") för att redovisa hur vi använder din data samt att rimliga försiktighetsåtgärder vi satt in för att hålla dina uppgifter konfidentiella och säkra. Genom att beställa våra produkter och använda våra tjänster samtycker du till datainsamling och användningsförfaranden som beskrivs i denna policy, som kan komma att ändras av oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Policy och bjuda in dig att läsa igenom denna Policy med jämna mellanrum för att uppdatera dig med eventuella förändringar. När vi uppdaterar en Policy på våra webbplatser ändras datumet i det sista stycket. Villkoren i denna policy påverkar inte eventuella övriga avtalsvillkor som du kan ingå med oss, vilka ska råda över villkoren i denna Policy.

Löfte om sekretess

PC AB samlar inte in och bearbetar Data utom när det frivilligt tillhandahålls av dig. Vi ser till att vår personal följer strikta normer för säkerhet och sekretess och vid bearbetning av dina uppgifter åtar vi oss att fullt ut följa internationellt erkända standarder för integritetsskydd.


Sekretess

PC AB kommer aldrig att sälja, hyra, dela eller på annat sätt distribuera eller lämna ut dina uppgifter till tredje part utanför PC AB-koncernen, förutom när det krävs för juridiska ändamål. Data kan emellertid tillfälligt överföras till tredje part, som agerar för eller på uppdrag av PC AB, för vidare bearbetning i enlighet med de syften för vilka din data ursprungligen samlades in. När upplysningar om uppgifter till tredje part är sannolika eller nödvändiga av vilket skäl som helst, ska PC AB se till att sådana tredje parter tillhandahåller samma skyddsnivå som PC AB och ska avtalsmässigt kräva att de behandlar data som överförs endast för de ändamål som godkänts av dig samt på konfidentiell och säker basis.


Rättighet för tillgång

Du har rätt att få tillgång till och uppdatera dina data eller att kräva att de raderas. Vi strävar efter att se till att dina uppgifter är aktuella, korrekta och fullständiga. Om du vill ha tillgång till, korrigera eller ta bort dina uppgifter som vi innehar, vänligen kontakta PC AB på följande e-postadress: info@nespresso-pro.se eller via telefon 0200-21 11 14.


Säkerhet

Vi åtar oss att vidta alla rimliga åtgärder för att inte tillåta att dina uppgifter ses av andra tredje parter än de som handlar för eller på uppdrag av PC AB och har samtyckt till att behandla dina uppgifter konfidentiellt och säkert. Tillgång till data är begränsad till de anställda som har behov av att ha tillgång till dessa uppgifter och som har utbildats för att följa strikta sekretessregler vid hanteringen av dina data. För att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten hos Data som PC AB samlar in på nätet använder vi skyddade datanätverk, bland annat av industristandardiserade brandväggar och lösenordsskydd. Även om vi har försökt att skapa säkra, tillförlitliga och pålitliga webbplatser för våra besökare, var medveten om att Internet i allmänhet inte betraktas som en fullständig säker miljö och det är därför konfidentialiteten hos de data som lämnas av dig eller material som skickas via våra webbplatser eller via e-post kan inte garanteras av PC AB. Således kan vi inte hållas ansvariga för säkerheten för dina uppgifter medan dessa är i transit via Internet till oss.


Anonym data / "Cookie"-teknologi

Merparten av den information vi samlar in från våra webbplatser är anonym information. När du besöker våra webbplatser samlar vi inte in några personuppgifter från dig om du inte specifikt, frivilligt och medvetet tillhandahåller dem. Anonym information behandlas av PC AB för att förbättra innehållet på våra webbplatser, anpassa våra webbplatser till våra besökare och lära oss mer om dem och hur de använder våra webbplatser. Därmed kan PC AB använda spårningsteknik (cookies) för att samla anonym information, t.ex. webbläsartyp, operativsystem och datum och tidpunkt för åtkomst. "Cookies" i sig kan inte användas för att upptäcka användarens identitet. En "cookie" är en liten bit av information som skickas till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk. För att läsa vår Cookie-policy, vänligen klicka här.


Spamming

PC AB bedriver inte "spamming". Spamming definieras som att skicka oönskade e-postmeddelanden, vanligtvis av kommersiell karaktär, i stort antal och upprepade gånger till individer med vilka avsändaren inte har haft någon tidigare kontakt eller som har avböjt att få sådan kommunikation. Tvärtom, där vi tror att en av våra produkter är av betydelse för dig, informerar vi dig via e-post samtidigt som du väljer att välja bort sådan tjänst.


Data och mindreåriga

För att respektera barns integritet och att följa lagarna för att skydda barn, bör barn under 18 år inte lämna några uppgifter. PC AB kommer inte medvetet att samla in, använda eller avslöja data från en minderårig under 18 år utan att få samtycke från en person med föräldraansvar (förälder, vårdnadshavare). Våra webbplatser är allmänna publik webbplatser som inte är utformade eller avsedda att samla Data från barn under 18 år. Vi ber att föräldrar övervakar sina barn medan de är online.


Länkar till andra hemsidor

Som en tjänst till våra besökare kan våra webbplatser ge hyperlänkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av PC AB. Därför kan PC AB inte ansvara för eller ansvara för innehållet på sådana webbplatser eller sådana andra parters sekretesspraxis. Observera att dessa sekretesspraxis kan skilja sig från vår policy. Vi uppmuntrar dig att granska och förstå deras sekretesspraxis innan du ger dem personlig information.


Kontakta Premium Coffee Sweden AB

Om du har några frågor eller klagomål om vår överensstämmelse med denna policy eller om du vill göra några rekommendationer eller kommentarer för att förbättra kvaliteten på vår policy, kontakta PC AB på följande e-postadress: info@nespresso-pro.se eller via telefon; 0200-21 11 14. Vi kan försäkra dig om att vi gör vårt bästa för att ständigt förbättra skyddet och säkerheten för de uppgifter du tillhandahåller oss. Vi uppmanar dig att även noggrant läsa våra Försäljningsvillkor och Användarvillkor för mer information om användningen av vår hemsida.


Premium Coffee Sweden AB 6/2017

Mariehällsvägen 37B, 168 65 Stockholm-Bromma