Varning Den här hemsidan använder cookies. Välj "Jag godkänner" eller stäng denna ruta för att acceptera våra policies.

Allmänna villkor

Gällande från 1:a juni 2017.

Dessa Allmänna Villkor reglerar tillträde till och användning av Premium Coffee Sweden ABs webbplats. Genom att ladda ner, komma åt eller använda Premium Coffee Sweden ABs plattformar, garanterar du att du är minst 18 år gammal och innehar mandat för att ingå ett verkställbart kontrakt i den jurisdiktion där du använder den här webbplatsen. Vidare, när du använder någon framtida version av Premium Coffee Sweden AB eller ändringar som gjorts i en aktuell version, bekräftar du och godkänner att du även accepterar de då gällande Användarvillkoren.

  Tillämpning av allmänna försäljningsvillkor

 • Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra de nuvarande Allmänna Försäljningsvillkoren genom att lägga ut en ny daterad version på denna webbplats. Genom att beställa efter det att Premium Coffee Sweden AB har lagt upp en ny version av de Allmänna Försäljningsvillkoren, accepterar du att vara bunden av den uppdaterade versionen.
 • För att kunna registrera ett konto samt beställa produkter och tjänster från denna webbplats måste kunden inneha eller ha rätten att representera ett svenskregistrerat bolag med leveransadress i Sverige.
 • När du registrerar dig på den här webbplatsen måste du se till att den obligatoriska registreringsinformation du lämnar är korrekt och fullständig. Vänligen meddela Premium Coffee Sweden AB om ändringar av adress eller andra ändringar genom att uppdatera dina personuppgifter på denna webbplats utan dröjsmål.
 • När du registrerar dig för att använda denna webbplats kommer du att bli ombedd att skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord strikt konfidentiellt och inte avslöja det eller dela det med någon. Du är helt ansvarig för användningen av ditt lösenord och eventuella beställningar under det, även utan din vetskap. Om du vet eller misstänker att någon annan vet eller har använt ditt lösenord, ska du omedelbart anmäla detta till Premium Coffee Sweden AB.


Varumärkesskydd och intellektuell egendom

 • Innehållet på våra webbplatser, men inte bara de texter, logotyper, diagram, fotografier, videoklipp, ljud, musik, layout, design, kunskap, teknik, produkter och processer, är Premium Coffee Sweden ABs (eller respektive tredje parts och som används med ägarens auktorisation) och skyddas därför av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och all annan immateriell eller industriell äganderätt som finns enligt gällande lag.


Användning av hemsida

 • Du får ladda ner, visa eller skriva ut innehållet på våra webbplatser endast för personlig, icke-kommersiell användning, så att du behåller och reproducerar varje upphovsrättsligt meddelande eller annat varumärkesrättighetsmeddelande som ingår i all information eller annat material som du hämtar. All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller sändning av innehållet på webbsidorna, helt eller delvis och på något sätt, är strängt förbjudet, med undantag av föregående skriftligt samtycke från Premium Coffee Sweden AB.
 • Premium Coffee Sweden AB varken garanterar eller representerar att din användning av innehåll som visas på sina webbplatser inte bryter mot tredje parts rättigheter.


Uppgifter om garantier

 • Material, information samt all annan information som du hittar på vår hemsida visas för dig "i befintligt skick" i mån av funktion tillgänglighet, utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, om en eventuell funktion. Premium Coffee Sweden AB garanterar inte att vår hemsida eller dess innehåll kommer att motsvara dina förväntningar, inte kommer att avbrytas eller vara helt felfri.
 • Eventuella råd eller upplysningar, antingen muntliga eller skriftliga, erhållna från Premium Coffee Sweden AB eller vid användning av tjänster som finns tillgänglig på hemsidan ska inte ge upphov till några garantier som inte uttryckligen anges i nuvarande Användarvillkor.


Ändring av information

 • Innehållet på våra webbplatser kan innehålla felaktigheter eller felaktigheter. Premium Coffee Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar, korrigeringar och / eller förbättringar av sådant innehåll helst utan föregående meddelande men tar inget ansvar för att göra det.

Länkar

 • Som en tjänst till våra besökare kan våra webbplatser innehålla hypertextlänkar som leder till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Premium Coffee Sweden AB. Premium Coffee Sweden AB ska inte anses ansvarig för dessa webbplatser och avvisar allt ansvar och ansvar i förhållande till deras innehåll, laglighet, noggrannhet eller funktioner. Du är ensam ansvarig för att bestämma i vilken utsträckning du använder något innehåll på någon tredje parts webbplatser som du kan länka från Premium Coffee Sweden ABs hemsida. Premium Coffee Sweden AB är inte heller ansvarig eller ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstått till följd av några kontakter med någon tredje parts webbplats, någon handlare eller operatör av en tredje parts webbplats. Skapandet av hyperlänkar till vår hemsida är strikt förbjuden utan föregående skriftligt samtycke från Premium Coffee Sweden AB.


I händelse av konflikt

 • De nuvarande användarvillkoren belyser hela avtalet mellan Premium Coffee Sweden AB och dig själv om tillgången till och användningen av webbplatser och deras innehåll. Alla andra villkor som utfärdats av Premium Coffee Sweden AB och som styr dess relationer till dig, särskilt när det gäller service eller inköp av produkter, ska komplettera Användarvillkoren. Vid eventuell inkonsekvens mellan dem, ska de övriga villkoren ha företräde framför dessa Användarvillkor.


Övriga villkor

 • Ytterligare villkor kan gälla för inköp, retur eller leverans av produkter. Du godkänner att följa dessa villkor i i samband med en beställning av produkter eller tjänster från denna hemsida. Om det råder konflikt mellan detta avtal och andra villkor som avtalats med Premium Coffee Sweden AB ska parterna lösa eventuella konflikter i god tro efter eget gottfinnande, men de senare villkoren som tecknats i samband med beställning av de nämna produkterna eller tjänsterna ska i allmänhet gälla.


Feedback och klagomål

 • Premium Coffee Sweden AB välkomnar din feedback och förslag om Premium Coffee Sweden ABs tjänster med avseende på hur man förbättrar Premium Coffee Sweden ABs hemsida. Genom att sända sådana förslag, information, material eller annat innehåll (kollektivt "feedback") till Premium Coffee Sweden AB garanterar du att sådan feedback inte kränker eller kränker någon tredje parts immateriella äganderätt eller äganderätt (inklusive och utan begränsning: patent, upphovsrätt eller varumärkesrättigheter) och att du har alla rättigheter som krävs för att överföra och aktivera Premium Coffee Sweden AB att använda sådan feedback.


Mobiltjänster

 • Premium Coffee Sweden AB kan erbjuda vissa verktyg, handhållna erbjudanden eller tjänster som är tillgängliga för dig via din mobiltelefon eller annan mobil enhet (gemensamt "Mobila tjänster"). Observera att mobiloperatörens normala meddelanden, data och andra priser och avgifter gäller för din användning av Mobiltjänster. Dessutom kan nedladdning, installation eller användning av vissa mobila tjänster vara förbjuden eller begränsad av mobiloperatören, och inte alla mobila tjänster kan fungera med alla operatörer eller enheter. Därför ansvarar du för att kolla med din mobiloperatör för att avgöra om mobiltjänsterna är tillgängliga för dina mobila enheter. All användning av Premium Coffee Sweden ABs hemsida ska dock överensstämma med detta avtal.

Premium Coffee Sweden AB 6/2017

Mariehällsvägen 37B, 168 65 Stockholm-Bromma